TietäNet
 
Pääkirjoitus
Artikkelit
Tiedotuksia
Palaute
Tilaus
Arkisto
Toimitustiedot
Etusivulle
2 / 2002Dissertations Online - Three Cases in Electronic Publishing

Seminaari väitöskirjojen elektronisesta julkaisemisesta


Marja Malmgren


Yliopistojen ja korkeakoulujen opinnäytteiden ja raporttien julkaisu- ja jakelukulttuuri elää nopeaa muutosvaihetta. Painettujen rinnalle ovat tulleet monimuotoiset elektroniset julkaisut, joiden verkkopalveluhankkeita on viime vuosina suunniteltu ja käynnistetty eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi väitöskirjoille, joiden painokset ovat usein suhteellisen pieniä ja jakelu suppeaa, tarjoaa verkko erinomaisen mahdollisuuden nopeaan ja laajaan julkisuuteen.


Pääkirjasto järjesti 12.4.2002 aiheesta kansainvälisen iltapäiväseminaarin, joka esitteli kolme väitöskirjoja tarjoavaa verkkopalvelua: Teknillisen korkeakoulun oman, väitöskirjoihin keskittyvän Diss-palvelun, Upsalan yliopiston tieteellisen elektronisen julkaisemisen keskuksen Ruotsista sekä matematiikan alan väitöskirjoihin keskittyvän MathDiss International -verkkopalvelun Saksasta.

Seminaarissa MathDiss-palvelua edustivat professori Günter Törner ja dipl. matemaatikko Thorsten Bahne Gerhard-Mercator yliopistosta Duisburgista. Upsalan yliopiston elektronisten julkaisujen verkkopalvelu- konseptista kertoivat projektipäällikkö Eva Müller sekä systeemisuunnittelija Uwe Klosa. TKK:n omaa Diss-palvelua esitteli projektipäällikkö Rita Voigt. Tilaisuus keräsi yli 40 osallistujaa eri puolilta Suomea.

TKK:n väitöskirjalautakunnan jäsen, professori Visa Koivunen toimi seminaarin puheenjohtajana ja kertoi Teknillisen korkeakoulun ja sen väitöskirjalautakunnan toiminnasta. TKK:ssa julkaistaan noin 100 väitöskirjaa vuosittain. Määrän odotetaan lähivuosina kasvavan johtuen mm. tutkijakoulujen tehostuneesta toiminnasta.

Teknillisen korkeakoulun Diss-palvelu

Projektipäällikkö Rita Voigt kertoi Teknillisen korkeakoulun elektronisten väitöskirjojen Diss-hankeesta. Väitöskirjalautakunta teki vuonna 1999 aloitteen korkeakoulun väitöskirjojen elektronisesta julkaisemisesta. Hanke käynnistettiin pääkirjaston toimesta jo seuraavan vuoden keväällä koeluonteisesti muutaman väitöskirjan elektronisella julkaisemisella. Laajamittaisemmin toiminta aloitettiin saman vuoden syksyllä. Sadan elektronisen väitöskirjan raja saavutettiin keväällä 2002. Tällä hetkellä noin 70 % julkaisuluvan saaneista TKK:n väitöskirjoista julkaistaan painetun rinnalla elektronisessa muodossa Diss-palvelussa, mitä voidaan pitää erittäin hyvänä tuloksena.

Projektipäällikkö Rita Voigt kertoi Teknillisen korkeakoulun elektronisten väitöskirjojen Diss-palvelusta.Hanketta on lähdetty toteuteuttamaan TKK:n omalla erillisrahoituksella. Kirjasto on tukenut projektia tarjoamalla yhden osapäiväisen työntekijän. Tarkoitus on, että väitöskirjat tulevat osaksi kirjaston prosesseja. Väitöskirjojen julkaisu- ja arkistointi-formaattina on tällä hetkellä PDF-tiedostomuoto. Yli puolet TKK:n väitöskirjoista on yhteenveto- eli nippuväitöskirjoja, joiden erillisartikkelit pyritään julkaisemaan verkossa väitöskirjan yhteenveto-osan yhteydessä. Diss-palvelun kunnianhimoisena tavoitteena on arkistoida ja tarjota nippuväitöskirjat verkossa kokonaisuudessaan. Yleensä yliopistot julkaisevat verkossa nippuväitöskirjoistaan vain yhteenveto-osat.

Elektronisen väitöskirjan pakollisuudesta on TKK:lla herätelty keskustelua, sillä esimerkiksi USA:ssa elektroninen väitöskirja on jo useissa yliopistoissa pakollinen. Diss-palvelua pyritään jatkossa kehittämään automatisoimalla väitöskirja-aineiston syöttöä, hakua ja verkkosivujen generointia tietokannan avulla.

Upsalan yliopiston tieteellisen elektronisen julkaisemisen keskus

Upsalan yliopiston kirjaston yhteyteen perustettiin vuonna 2000 tieteellisen elektronisen julkaisemisen keskus, jonka toiminnasta projektipäällikkö Eva Müller kertoi. Hanke työllistää 5 kokopäiväistä työntekijää ja sen käynnistysrahoitus jatkuu vuoden 2002 loppuun. Väitöskirjojen lisäksi palvelun kautta on saatavissa kokoteksteinä myös yliopiston muita, pääasiassa Acta Universitatis Upsaliensis- sarjaan kuuluvia julkaisuja.

Upsalan verkkopalvelu on rakennettu Oracle-tietokantaratkaisun pohjalle. Toiminta on automatisoitu siten, että julkaisun kirjoittaja syöttää mallipohjien (Word, Tex) avulla tiedot järjestelmään, joka tuottaa julkaisu- ja kuvailutiedot (metadatan) kirjaston tietokantoihin, väitöstiedotteet sekä tiedot verkkosivuille. Julkaisujen kokotekstit tarjotaan verkon kautta lukijoille pääasiallisesti PDF-muodossa, myös muut muodot kuten esimerkiksi xml ovat mahdollisia. Asiakkaat voivat tilata julkaisuja painettuna tarvepainatus (print-on-demand) -periaatteella. Keskus on oman järjestelmänsä pohjalta räätälöinyt useille ruotsalaisille yliopistolle vastaavia Oracle-pohjaisia verkkopalveluja.

MathDiss International

Professori Günter Törner ja dipl. matemaatikko Thorsten Bahne esittelivät matematiikan alan MathDiss International -verkkopalvelua.Matematiikan alan väitöskirjojen kansainväliseen kattavuuteen pyrkivä, saksalainen MathDiss International on kehitetty Gerhard-Mercator yliopiston matematiikan instituutin ja Göttingenin yliopiston kirjaston yhteistyöprojektina. Hankkeen sponsorina toimii kahden vuoden ajan Saksan tutkimussäätiö (German Research Foundation).

Verkkopalvelun kehittämisestä vastaava professori Günter Törner piti hyvin kiinnostavan esityksen matematiikan alan väitöskirjojen elektronisista julkaisuformaateista, hakumahdollisuuksista ja arkistoinnista. Matematiikan alan väitöskirjat laaditaan lähes poikkeuksetta Tex- tai LaTeX-ohjelmilla. Verkkopalvelu hyödyntää LaTeX-muodossa järjestelmään syötettyjä väitöskirjoja poimimalla niistä mm. sisällysluettelossa, hakemistossa ja indekseissä olevia tietoja hakuja, verkkosivuja sekä kansainvälistä MATH (Zentralblatt für Mathematik) -tietokantaa varten. Väitöskirjat luokitetaan MSC:n (Mathematical Subject Classification) –luokitusjärjestelmän mukaan, mitä voidaan hyödyntää haettaessa tietyn matematiikan osa-alueen väitöskirjoja verkkopalvelusta.

Lisätietoa:

Seminaarin ohjelma ja kalvot: http://lib.hut.fi/Diss/seminar02/

Teknillisen korkeakoulun elektronisten väitöskirjojen Diss-palvelu: http://lib.hut.fi/Diss/

Upsalan elektronisen julkaisemisen keskus: http://publications.uu.se/

MathDiss International: http://www.ub.uni-duisburg.de/mathdiss/

Hakumahdollisuus sekä linkkejä elektronisia väitöskirjoja tarjoaviin verkkopalveluihin löytyy osoitteesta (Networked Digital Library of Thesis and Dissertations): http://www.ndltd.org/